Меню
КОШНИЦА

Oбщи условия

Използването на сайта sokola-stroi.bg се счита за съгласие с настоящите Oбщи условия
Условията обвързват всички потребители независимо дали са регистрирани или използват съдържанието на страницата без регистрация.
Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни и дават своето изрично, недвусмислено и безсрочно съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани за управление на поръчки, за доставка на продукти, за обработка на плащания.

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно без да е необходима регистрация.
sokola-stroi.bg си запазва правото да променя съдържанието и цените посочени в сайта във всеки един момент. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение.
sokola-stroi.bg притежава правата върху целия уеб сай, съдържанието и всички негови елементи. При копиране на елементи без наше съгласие може да бъде потърсена санкция за нарушителите спрямо Закона за авторското право и сродните му права.
След натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, Потребителят се съгласява да закупи избраните от него стоки. Поръчката се счита за приета след изпращане на потвърждение от страна на sokola-stroi.bg на посочения електронен адрес или телефонен номер на Потребителя.
При посочен неверен или грешен адрес, лице за контакт и телефонен номер при подаване на заявката, sokola-stroi.bg не се обвързва със задължение да изпълни поръчката. Дружеството не носи отговорност при посочени неверни и/или непълни данни в направена поръчка . не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични на склад.
Публикуваната информация на сайта, снимки и размери да се тълкуват като ориентировъчни. sokola-stroi.bg допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери и цветове на продуктите, за което не носи отговорност.
Ние си запазваме правото да откажем доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките са недостъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, дружеството в рамките на 3 /три/ работни дни след получаване на поръчката уведомява Потребителя за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или телефонен номер.

sokola-stroi.bg се ангажира да предоставя само услугите посочени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително цените на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като sokola-stroi.bg си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение.
Отговорност на Потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени и т.н, за да е своевременно информиран, в случай че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на sokola-stroi.bg преди извършването и поръчки. В случай че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено. В противен случай независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.
В случай че ползвателят е дал своето съгласие, Ние имаме право да му изпращаме информация за промоции, игри, томболи и др. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на потребители, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на потребители, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.
Уебсайтът не е насочен и не следва да бъде посещаван от лица под 18 (осемнадесет) години, като ние молим тези лица да не предоставят Лични данни чрез Уебсайта.
Непълнолетните трябва да притежават изричното съгласие на родителите си или на техните законни представители преди да осъществят достъп или да предоставят Лични данни.
За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.