За всички продукти в магазинa важат гаранционните условия на съответния производител.

Предоставената търговска гаранция е валидна само
при правилна  експлоатация на стоките, съобразени с техническите им характеристики.
Независимо от търговската гаранция.

Всеки Потребител, закупил стока от електронния магазин, има право на рекламация на стоката.

Рекламацията трябва да бъде предявена писмено
или устно на посочените адреси на търговските ни обекти.
Рекламацията трябва да е придружена от
фактура/касова бележка, удостоверяващи извършеното плащане и документ за
доставката.

Ние нямаме задължение да
удовлетворяваме рекламации, които не съдържат някои от
посочените документи.

В случай че рекламацията е основателна, ние ще я удовлетвори в срок до 1 (един) месец от предявяването й.
Веднага след получаването на пратката, но не
по-късно от 24 часа, Потребителят следва да провери дали тя е пълна и дали
доставените артикули имат някакви недостатъци.

В случай на отчетени недостатъци при получаване
на стоката, Потребителят следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

Ние не носим отговорност за вреди, които са следствие от
неправилна употреба, монтаж, експлоатация на стоките, както и нямаме задължение да удовлетворява рекламации, поради
несъответствия, възникнали в резултат на горепосочените причини.Използването,
третирането и обработването на стоките, предмет на настоящата оферта от

Клиента/Потребителя, се осъществява на негов риск. Ние не носим
отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които

Потребителят възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било
характер, които могат да възникнат като следствие от обработване, третиране или
използване на стоките в широк смисъл. Потребителят се задължава да проверява
съответствието на стоките с целената употреба.

ВРЪЩАНЕ:

Закупена стока може да бъде
върната в рамките на 14 дневен срок по силата на член 50 от ЗЗП, в случай че:
– е в същото състояние, в което е билa доставенa
(няма драскотини, увреждания, непълен комплект, увредена опаковка /кутия,
токови удари);
При неизпълнение на тези условия Ние запазваме
правото си да откажем да приемем
върнатата стока и съответно да не възстановим пълната сума, платена от Потребителя.
Потребителят е длъжен да ни уведоми писмено или чрез телефонно
обаждане  относно желанието си да върне стоката/стоките и  да
ги върне на посочения адрес от който е изпратена стоката.

Като съответно трябва да пази товарителница,касов бон или гаранционна карта
с който да покаже,че стоката е закупена от нас !

Всички разходи по връщането на стока, включително транспортни разходи,
други куриерски и банкови такси свързани с възстановяването на платената цена
за покупка, са за сметка на Потребителя.
Потребителят има право да получи само стойността
на върнатата стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й. 
При отказ за получаване на стоката Потребителят
е длъжен да заплати всички разходи по връщането на стока, включително
транспортни разходи и други куриерски такси.